Musikalsk ledelse og styrets medlemmer

Hvem er hvem i korpset?

Musikalsk ledelse:

Dirigent for korpset er Saska Cvijanovic   tlf. 450 05 490


Drillinstruktør er Siv Wang Benjaminsen  Styrets medlemmer

 

Styreleder:           André Lynum, tlf. 974 01 546   

Nestleder:            Knut Sæterstad, tlf. 482 57 606

Kasserer:              Berit Luktvassli, tlf. 930 34 192

Sekretær:             

Styremedlem:       Tanja Eldorsen

Styremedlem:       Merethe Ludvigsen

Korpsrepresentanter:  

Varamedlem: Inger Næstby  tlf. 415 08893

Saker til styret

Har du saker som du ønsker at styret skal ta opp? Ta kontakt med André eller Berit.
Vi har styremøter den første mandagen i hver måned.
Det kan forekomme endringer fra denne planen.