Vefsn skolekorps

Øvingsplan vår 2019

Ny øvingsplan er lagt ut under «Aktivitetsplan».

Planen vil bli oppdatert fortløpende dersom det blir endringer.

http://www.vefsnskolekorps.com/133179501

Nyheter - Vefsn skolekorps